Samenwerken? Ja graag!

CMD studenten komen tijdens hun studie regelmatig in contact met het werkveld. Dit vindt plaats tijdens stages of in het werken aan projecten, maar ook via gastcolleges en bedrijfsbezoeken. Daarnaast zijn onze studenten altijd op zoek naar bijbanen of betaalde ontwerpklussen. Ook kunnen ze helpen bij de organisatie van evenementen uit ons vakgebied. We werken graag samen en zetten hieronder de mogelijkheden uiteen. Neem voor meer informatie contact op met onze coördinator externe samenwerking Mattijs Blekemolen.

Meer over CMD          Bekijk studentenwerk

Screenshots van de Apple Watch applicatie Festimate (CMD student Bibi van ‘t Endt)

Stages

Bij CMD Amsterdam worden studenten opgeleid tot digital interactive designers. Via vakken en projecten rond de beroepsrollen interaction design, visual design en frontend development ontwikkelen zij zich tot startende ontwerpers met een specialisme in of met een combinatie van deze rollen.

Tijdens stages werken CMD studenten mee aan digital design projecten bij bedrijven. Aan het einde van het tweede studiejaar via een korte stage van tien weken, in het afstudeerjaar via een lange stage van twintig weken.

Onze studievereniging IAM Core organiseert twee keer per jaar Stage Diving; een stagemarkt voor studenten en bedrijven. In februari voor de tweedejaars stage (start april), in juni gericht op de aankomende afstudeerstage (start september).

Informatie over stages   Stage Diving

Projecten

Het werken in / aan projecten is de kern van de opleiding CMD Amsterdam. Van propedeuse tot afstudeerjaar wordt zowel in teamverband als individueel aan projecten gewerkt. Deze (onderzoeks)projecten bieden een goede mogelijkheid om externe opdrachten rond 'digital interactive design' uit het werkveld aan te bieden aan onze studenten.

Aandachtspunt voor projectopdrachten is dat er genoeg ruimte moet zijn voor de ideeën van studenten. Externe opdrachten worden daarom altijd eerst met de projectcoördinatoren besproken en indien nodig samen met u passend gemaakt voor het project. Heeft u een specifieke vraag / opdracht met een harde deadline? Dan is een (betaalde) klus voor studenten buiten het onderwijsprogramma een goed alternatief.

Het curriculum van CMD biedt volop mogelijkheden om met externe partijen samen te werken. Bekijk zelf ons interactieve curriculum met korte informatie per vak / project. Indien u vakken, projecten en/of minoren ziet die bij uw vraag aansluiten, dan bespreken we graag de mogelijkheden.

Productontwikkeling

Een onderwijsprogramma dat zich aanpast aan de vragen uit de markt. Dat is de insteek bij het onderdeel ‘productontwikkeling’. Het uitgangspunt betreft hier niet de leerdoelen van een vak of project, maar de vraag / opdracht / het probleem van een externe opdrachtgever.

Via onderzoek, ontwerp, bouw en evaluatie starten we een eerste ontwerptraject. Door scrum-sessies samen met u blijft u betrokken bij dit ontwerpproces. Na dit eerste traject bespreken wij samen met u de volgende stappen rond productontwikkeling. Dat kan via teamprojecten of individuele opdrachten.

Gastcolleges

Hoe kun je data in je designs toepassen? Of moet je je ontwerp zo maken dat er optimaal van data gebruik gemaakt kan worden? Hoe ziet het werken bij een ontwerpbureau er nu eigenlijk uit? En wat is de meerwaarde van CMD’ers daarin? Wanneer pas je nou wel of juist niet het ‘hamburger-menu’ toe in je ontwerp?
Een greep uit een aantal goede vragen die in de recente gastcolleges zijn behandeld. Bedrijven delen hun expertises met onze studenten, docenten, alumni en andere bedrijven tijdens gastcolleges en de serie ICONS. Ook een gastcollege geven? Neem contact met ons op en dan bespreken we de mogelijkheden.

Betaalde klussen

Heeft u een opdracht voor CMD-studenten, maar past deze niet in het reguliere onderwijsprogramma? Dat kan voorkomen. Mogelijk zijn onze projecten voorzien van opdrachten of past de aard van uw opdracht niet helemaal in de projectenlijn. Niet getreurd: wij kunnen uw opdracht ook als betaalde klus aan de studenten aanbieden. Zij werken dan in hun eigen tijd aan uw opdracht. Laat maar weten!  

CMD netwerk

Inmiddels hebben wij als opleiding een groot netwerk binnen de creatieve industrie opgebouwd. We hebben contact met oud studenten in ons alumni netwerk en daarnaast een groeiend bestand aan bedrijfsrelaties. Indien nodig kunnen wij deze externe expertise ook aanspreken om samen met ons aan uw project te werken. Op deze manier willen wij een verbindende schakel binnen ons vakgebied blijven.

Laat je website testen!

In ons state-of-the-art Usability Lab testen onze studenten of de door hun ontworpen websites (zowel desktop, tablet als small-screen) gebruiksvriendelijk zijn dus en goed scoren op ‘usability’. Via een eyetracker wordt geregistreerd hoe testpersonen door websites en mobiele applicaties navigeren. De heatmap die hieruit voortkomt verschaft belangrijke informatie voor een re-design. Het is mogelijk om als externe partij een opdracht voor ons Usability Lab in te dienen.  

Studenten op bezoek

Wat is er nou leuker dan een groep CMD studenten uit te nodigen voor een bezoek aan uw bedrijf? Onze studenten (en docenten) vinden het erg leuk om kijkjes in keukens te nemen. Naast koffie ook de sfeer proeven. Feeling krijgen met verschillende bedrijfsculturen. En voor jullie: ontwerptalenten spotten!

Hulp bij evenementen

Filmpjes maken, bloggen, interviewen, foto’s maken, badges uitdelen, sprekers-assistentie of technische ondersteuning. Een greep uit de hulp die CMD studenten kunnen bieden bij het organiseren van evenementen in ons vakgebied. Dat mag betaald, maar kan ook door toegangskaarten te geven en mogelijkheid tot het volgen van delen van het programma en te netwerken met bezoekers / sprekers.

Opleidingsadviesraad

Om studenten CMD Amsterdam zo goed mogelijk op te leiden tot startende digitale media professionals, is het belangrijk om op de hoogte te zijn van de ontwikkelingen in ons vakgebied. Eén van de instrumenten die wij hier als opleiding voor hanteren zijn gesprekken met de Opleidingsadviesraad (OAR). U kunt zich hiervoor aanmelden.
De OAR bestaat uit een twintigtal professionals uit ons vakgebied, aangevuld met een aantal medewerkers van de opleiding. Gedurende het jaar komt de OAR een aantal keer samen om te praten over de opleiding, de beroepen en de toekomstige visie.

Golden Dot Awards

Het beste studentenwerk wordt beloond tijdens de jaarlijkse Golden Dot Awards. CMD docenten nomineren gedurende het studiejaar het beste werk van studenten. Dit varieert van propedeuse tot afstudeerjaar en van individueel werk tot teamprojecten. De Golden Dot Awards worden eind juni / begin juli georganiseerd in Amsterdam (locatie volgt).
Voorafgaand aan en na afloop van de awardshow kunnen bedrijven en studenten met elkaar in contact komen. We bieden een aantal bedrijven de mogelijkheid op een plek op de bedrijvenmarkt ‘CMD meets the industry’. Jureren is natuurlijk een goede mogelijkheid voor exposure. We bespreken graag de mogelijkheden voor samenwerking. Meer info over de Golden Dot Awards hier.