Curriculum CMD Amsterdam '19/'20 Funderen Profileren Afstuderen Uppie Samen

Propedeuse

Het propedeusejaar is een introductie en oriëntatie op het vakgebied en de opleiding CMD Amsterdam, maar heeft ook als doel om te selecteren en indien relevant te verwijzen. In het propedeusejaar volgen alle studenten hetzelfde programma. Naast samenwerken in o.a. teamprojecten krijg je in de individuele projecten en studieregiepunten extra mogelijkheden om je eigen kwaliteiten laten zien. Via het versnellerstraject kun je besluiten de laatste drie jaar van de opleiding in twee jaar te doen.

Blok 1
CMD Aan
Project 1
Internetstandaarden
Content
Vormgeving
Blok 2
Project 1
Human Computer Interaction
User Centred Design
Ontwerpgeschiedenis
Studieregiepunt
Blok 3
Project 2
Webapplicaties
Visual Interface Design
New Product Development
Studieregiepunt
Blok 4
Project 2
Inleiding Programmeren
Informatie Architectuur
Maatschappij en Interactie
Tweede jaar

Blok 1 en 2 van het tweede jaar zijn verdeeld in twee clusters. Het eerste cluster krijgt eerst Project Web en daarna Project Beyond en bij het tweede cluster is dit andersom. Vanaf blok 3 kunnen studenten zelf hun vakken (profileringsvakken) en projecten gaan kiezen. Het project kies je al in het begin van blok 1 en hiermee bepaal je in grote mate hoe jij je in blok 3 als CMD-er profileert. In blok 4 wordt eerder opgedane kennis en vaardigheden toegepast in een stage. Het is mogelijk om blok 3 en 4 te spiegelen.

Blok 1
Project: Web
Frontend Development
Vormgeving 2
Design Patterns
Studieregiepunt
Blok 2
Project: Beyond
Ubicomp
Content Delivery
Ontwerponderzoek
Studieregiepunt
Blok 3
Project: Tech
Back-end Development
Front-end Development 2
Profileringsvak
Project: Visual
Visual Interface design 2
Visual Research
Profileringsvak
Project: Interaction
Evidence Based Design
Behavioural Patterns
Profileringsvak
Project: Design Across Borders
Culture Mapping
Design through Empathy
Profileringsvak
Blok 4
Korte stage
Studieloopbaancoaching
Profileringsvakken
Media Impact
Storytelling
Audio Visual Design
Online Marketing
Evidence Based Design
Visual Research
Commercieel Ontwerpen
Frontend for Designers
Derde jaar

In het derde studiejaar kun je je als student nog weer verder specialiseren als digital interactive designer. De eerste helft van het studiejaar bestaat uit themasemesters met bijbehorende vakken. Je kiest zelf één van de vier themasemesters op basis van je eigen interesses. In de tweede helft van het studiejaar (blok 3 en 4) volg je een verbredende of verdiepende minor. Dit kan bij één van de zeven CMD minoren (zie onder), bij een andere HvA opleiding of bij één van onze twintig buitenlandse partnerscholen.

Blok 1 & 2
Project: Behavioural Design
Psychologie
Design Ethics
Designing with purpose
Interaction & Visualisations
Design Argumentation
Detailed Design
Project: Redesigning the Experience
Service Design
Data Driven Design
Adaptive Content
Service Design 2
Design Ethics
Communicating Design
Project: Designing for Emerging Technologies
Virtual Reality
Artificial Intelligence
Human Agent Interaction
Future Thinking & Making
Internet of Things
Inspiration: Design Challenge
Project: Information Design (Tech / Design)
Infographics
Research for Data
Frontend 3 Data | Tools for Data
Datavisualisatie
Storytelling for Data
Motion Design | Functional progr.
Blok 3 & 4
Minor Visual Interface Design
Minor Web Development
Minor User Experience Design
Minor Design Thinking & Doing
Minor Applied Game Design
Minor Makerslab
Minor Designing User Research
Andere minoren
Afstudeerjaar

Het afstudeerjaar begint met een fulltime stage van 20 weken. In de stageperiode worden de leerdoelen binnen de CMD-competenties door jezelf bedacht, overlegd met je CMD stagebegeleider en door jou ingepland. De mate waarin je als een junior in de CMD-praktijk functioneert staat centraal; je werkhouding, werkstijl en de gerealiseerde beroepsproducten. In blok 3 en 4 doe je je afstudeerproject. Dit project is de kers op de taart van de opleiding waarin je veel keuzevrijheid hebt. Je kunt een opdracht doen voor een bedrijf of je kunt een maatschappelijk probleem aanpakken en je mag zelf bepalen waar je de focus legt.

Blok 1 & 2
Lange stage
Blok 3 & 4
Afstuderen