CMD Amsterdam curriculum Projecten Kern Keuze Stage Individueel Team

Propedeuse

Het propedeusejaar is een introductie en oriëntatie op het vakgebied en de opleiding CMD Amsterdam, maar heeft ook als doel om te selecteren en indien relevant te verwijzen. In het propedeusejaar volgen alle studenten hetzelfde programma. Naast samenwerken in o.a. teamprojecten krijg je in de individuele projecten en studieregiepunten extra mogelijkheden om je eigen kwaliteiten laten zien. Via het versnellerstraject kun je besluiten de laatste drie jaar van de opleiding in twee jaar te doen.

Blok 1
CMD Aan
Project 1
Internetstandaarden
HCI
Ontwerpgeschiedenis
Blok 2
Project 2
Tekst in Context
Vormgeving
User Centred Design
Studieregiepunt
Blok 3
Project 3
Inleiding programmeren
Visual Interface Design
New Product Development
Studieregiepunt
Blok 4
Project 4
Plug & Play
Informatie Architectuur
Maatschappij en Interactie
Tweede jaar

Blok 1 en 2 van het tweede jaar zijn verdeeld in twee clusters. Het eerste cluster krijgt eerst Project Web en daarna Project Beyond en bij het tweede cluster is dit andersom. Vanaf blok 3 kunnen studenten zelf hun vakken (profileringsvakken) en projecten gaan kiezen. Het project kies je al in het begin van blok 1 en hiermee bepaal je in grote mate hoe jij je in blok 3 als CMD-er profileert. Om zorg te dragen voor de breedte in je opleiding kies je daarna in begin blok 2 ook nog een profileringsvak voor blok 3. Hiermee kun je dus het onderwijs in blok 3 naar je hand zetten. In blok 4 wordt eerder opgedane kennis en vaardigheden toegepast in een stage.

Blok 1
Project 5 - Web
Frontend Development
Vormgeving 2
Design Patterns
Studieregiepunt

Project 6 - Beyond
Ubicomp
Content Delivery
Ontwerponderzoek
Studieregiepunt
Blok 2
Project 6 - Beyond
Ubicomp
Content Delivery
Ontwerponderzoek
Studieregiepunt

Project 5 - Web
Frontend Development
Vormgeving 2
Design Patterns
Studieregiepunt
Blok 3
Project 7 - Tech
Back-end Development
Front-end Development 2
Profileringsvak
Project 7 - Visual
Visual Interface design 2
Visual Research
Profileringsvak
Project 7 - Interaction
Evidence Based Design
Behavioral Patterns
Profileringsvak
Project 7 - International
Culture Mapping
Design through empathy
Profileringsvak
Blok 4
Korte stage
Studieloopbaancoaching
Profileringsvakken
Back-end Development
Front-end Development 2
Visual Interface design 2
Visual Research
Evidence Based Design
Behavioral Patterns
Culture Mapping
Design through empathy
Audio Visual Design
Online Marketing
Mediatheorie
Storytelling
Derde jaar

In het derde studiejaar (ook wel het tweede verdiepingsjaar) kun je je als student nog weer verder specialiseren als digital designer. De eerste helft van het studiejaar bestaat uit projecten met bijhorende vakken. Zowel in Blok 1 als in Blok 2 kies je zelf één van de vier projecten op basis van je eigen interesses. In de tweede helft van het studiejaar (blok 3 en 4) volg je een verbredende of verdiepende minor. Dit kan bij één van de vijf CMD minoren (zie onder), bij een andere HvA opleiding of bij één van onze twaalf buitenlandse partnerscholen.

Blok 1
Project Persuasion
Content Creatie
Designing with purpose
Design Ethics
Project Design for Business
Business Strategy
Service Design
Adaptive Content
Project Datavisualisatie
Information Design
Frontend 3 Data
Data Experience
Project Design behind the Scenes
Design Improvement by testing
The Design of Business
Tools for Design improvement
Blok 2
Project Persuasion
Content Creatie
Designing with Purpose
Design Ethics
Project Design for Business
Business Strategy
Service Design
Adaptive Content
Project Informotion
Explanation Design
Storytelling with data
Motion Design
Project eHealth
eHealth Ontwerpen
eHealth Onderzoeken
eHealth Maken
Blok 3 & 4
Minor Vormgeving
Minor Web Development
Minor User Experience Design (ENG.)
Minor Design Thinking & Doing (ENG.)
Minor Applied Game Design
Andere minoren
Afstudeerjaar

Het afstudeerjaar begint met een fulltime stage van 20 weken. In de stageperiode worden de leerdoelen binnen de CMD-competenties door jezelf bedacht, overlegd met je CMD stagebegeleider en door jou ingepland. De mate waarin je als een junior in de CMD-praktijk functioneert staat centraal; je werkhouding, werkstijl en de gerealiseerde beroepsproducten. In blok 3 en 4 doe je je afstudeerproject. Dit project is de kers op de taart van de opleiding waarin je veel keuzevrijheid hebt. Je kunt een opdracht doen voor een bedrijf of je kunt een maatschappelijk probleem aanpakken en je mag zelf bepalen waar je de focus legt.

Blok 1 & 2
Afstudeerstage
Blok 3 & 4
Afstudeerproject