Stages

Tijdens de opleiding gaan de studenten tweemaal op stage. Een korte stage in het tweede jaar en een lange stage in het afstudeerjaar. Het doel van de stages is dat de studenten hun verworven kennis, vaardigheden en houding in de praktijk kunnen brengen en deze kunnen toetsen.

De tweedejaars stage betreft een periode van tien weken, vier dagen per week in de periode begin april tot medio juni. De afstudeerstage is een full-time stage van 20 weken en loopt bij voorkeur van september tot medio januari. Er is een mogelijkheid dat studenten van februari tot juni hun stage doen, maar dit zijn uitzonderingen. 

Stagebureau CMD

Goede stagebedrijven zijn bij voorkeur organisaties met vijf of meer vaste medewerkers en actief in het CMD werkveld. Ook moeten onze studenten in deze organisaties zoveel mogelijk kunnen samenwerken met professionals uit hun toekomstige werkveld. Dit team is dus een belangrijk criteria. Meer vragen? Het CMD Stagebureau is telefonisch bereikbaar op dinsdagen van 13 – 15 uur op het nummer: 020 – 595 4883.
Stuur een mail naar het CMD stagebureau