Stages

Tijdens de opleiding gaan de studenten tweemaal op stage. Een korte stage in het tweede jaar en een lange stage in het afstudeerjaar. Het doel van de stages is dat de studenten hun verworven kennis, vaardigheden en houding rond interaction design, visual design en/of frontend development in de praktijk kunnen brengen en deze kunnen toetsen.

De tweedejaars stage stage betreft een periode van tien weken, vier of vijf dagen per week in de periode begin april tot medio juni. Voorwaarde is dat de student de 50 werkbare dagen volmaakt. De afstudeerstage is een full-time stage van 20 weken en loopt bij voorkeur van september tot medio januari. Er is een mogelijkheid dat studenten van februari tot juni hun stage doen, maar dit zijn uitzonderingen.

Geschikte stagebedrijven

Bij CMD Amsterdam worden studenten opgeleid tot digital interactive designers. Via vakken en projecten rond de beroepsrollen interaction design, visual design en frontend development ontwikkelen zij zich tot startende ontwerpers met een specialisme in of met een combinatie van deze rollen. Voorbeelden van functies zijn bijvoorbeeld: user experience designer, visual interface designer, webdeveloper en frontend designer. Het is belangrijk dat stagebedrijven binnen één of meerdere van deze beroepsrollen mensen werkzaam heeft, zodat stagiairs door deze vakmensen begeleid kunnen worden.

Goede stagebedrijven zijn bij voorkeur organisaties met vijf of meer vaste medewerkers en actief in het CMD werkveld. Ook moeten onze studenten in deze organisaties zoveel mogelijk kunnen samenwerken met professionals uit hun toekomstige werkveld. Dit team is dus een belangrijk criteria.

Stagebureau CMD Amsterdam

Meer vragen? Het CMD Stagebureau is bereikbaar via stage-cmd@hva.nl of 06 – 21157122 (stagecoördinator Jos Kok).