Informatie over de tweedejaars stage

Na de propedeuse krijgen studenten CMD in het tweede studiejaar de mogelijkheid om zich te gaan specialiseren. Via aantal kern- en keuzeprojecten met bijbehorende vakken ontwikkelen studenten zich verder in hun eigen competenties. Hierbij worden ze op een coachende wijze begeleid en voorbereid op het maken van de juiste keuze.

De tweedejaars stage valt in blok vier (april tot juni/juli). Tijdens de korte stage van tien weken is de student vier of dagen per week werkzaam in een organisatie die zich bezig houdt met (het ontwerpen van) digitale interactieve producten. Voorwaarde is dat de stage 50 dagen duurt. Op deze pagina staat meer informatie voor bedrijven over de tweedejaars stage. Bekijk ons curriculum om meer over de achtergrond (gevolgde vakken en projecten) van de tweedejaars stagiairs te weten te komen. 

Inhoud stage

Tijdens de stage kunnen studenten zich oriënteren op het vakgebied en ervaren hoe het er aan toe gaat in een professionele CMD-omgeving. U kunt ze laten meelopen met de normale werkzaamheden en ze daarin taken laten verrichten zoals bijvoorbeeld: een demo-applicatie ontwikkelen, eenvoudig onderzoek verrichten, een concept visualiseren, een prototype maken, etc. De tweedejaars stageperiode voor studiejaar 2017 – 2018 start officieel op maandag 16 april 2017.

Voorwaarden

Vanuit de opleiding worden een aantal voorwaarden gesteld aan bedrijven die een stagiair van de opleiding willen aannemen. Deze voorwaarden stellen wij om de kwaliteit van onze stages te waarborgen.
 • De duur van de korte stage is in principe vier of vijf dagen per week. Minimaal 50 dagen.
 • Uw organisatie bestaat minimaal een jaar en beschikt over een professionele werkomgeving.
 • Uw organisatie heeft minimaal vijf vaste medewerkers met bij voorkeur functies in het vakgebied
  van digital interactive design.
 • U heeft een CMD-professional (rolmodel) beschikbaar als stagebegeleider. Deze CMD-professional is minimaal twee jaar werkzaam in het vakgebied.
 • Medewerkers uit uw organisatie kunnen tijd vrij maken voor ondersteuning van de student bij het uitvoeren van werkzaamheden;
 • Uw organisatie kan voor de stagiair een helder werkpakket samenstellen;
 • De stagebegeleider van uw organisatie speelt een rol bij de beoordeling en evaluatie van de stagiair en zijn/haar werk (via het invullen van het stage competentieformulier);
 • Uw organisatie is bereid deel te nemen aan bijvoorbeeld een workshop of seminar waarin studenten en begeleiders ervaringen uitwisselen.
 • Een stage die een logisch verband biedt tussen de functie die op de stageplek vervuld wordt, de keuzevakken en de interesse van de student.

Voorbereiding

U kunt uw stagevacature aanbieden via onze CMD Stagebank. Studenten gaan zelfstandig op zoek naar een passende stage en doorlopen de sollicitatieronde bij het bedrijf. Als het gesprek positief is verlopen, dienen de studenten een aanvraag tot goedkeuring in bij het CMD Stagebureau. Wanneer deze aanvraag tot een goedkeuring leidt, kan overgegaan worden tot de contractprocedure. Het is belangrijk dat de student met u een stagecontract ondertekent. Vanuit de opleiding hebben wij een stagecontract opgesteld dat als voorwaarde geldt voor een officieel begin van de stage.

Begeleiding

Vanuit de opleiding krijgen de studenten een stagedocent toegewezen die de stage zal begeleiden. Aan het begin van de stage stelt de stagiair een stageplan op waarin de student aangeeft wat de werkzaamheden tijdens de stage zullen zijn en aan welke leerdoelen (in het kader van zijn/haar competentie ontwikkeling) deze student wil werken. Hiervoor heeft de student halverwege de stage op de opleiding een functioneringsgesprek met de stagebegeleider van het stagebedrijf. Aan het begin en aan het einde van de stage zal de stagedocent contact met het stagebedrijf leggen om de ontwikkelingen en het werk van de student tijdens de stage te bespreken. Aan het eind van de stage vindt er beoordelingsgesprek plaats tussen de student en de stagedocent van de opleiding.
Om er voor te zorgen dat de stage zo goed mogelijk verloopt is het ook belangrijk dat de stagiair vanuit het stagebedrijf goed wordt begeleid. Onze stagiairs bieden hun kennis en vaardigheden aan en kunnen vaak goed zelfstandig werken en hebben daarnaast vaak nog enige aansturing nodig. Belangrijk is om tijdens de stage met enige regelmaat terug te koppelen hoe een student de werkzaamheden ervaart, waar hij of zij mogelijk in de knel komt en hoe dit kan verbeteren. Met name op het gebied van het inschatten van uren en het terugkoppelen van de voortgang van werkzaamheden heeft de student vaak nog wat extra aandacht nodig.

Intellectueel Eigendom

Het Intellectueel Eigendom van het werk van onze studenten tijdens hun stage ligt in eerste instantie bij het stagebedrijf. De opleiding CMD stimuleert het gebruik van de Creative Commons licentie onder studenten. Kort gezegd houdt dit in dat studenten in overleg met opdrachtgevers en/of stagebedrijven zelf afspraken maken over de rechten op en het publiceren van werk van studenten. 
Via www.creativecommons.nl kan een stagiair en/of stagebedrijf een licentie aan het werk van een student toevoegen. Het stageverslag dat een student maakt n.a.v. de stage dient voor zowel de student als de opleiding openbaar gemaakt te mogen worden. Het is aan te raden hier vooraf duidelijke afspraken met de student over te maken, zodat hier na de stage geen onduidelijkheden over bestaan.

Meer informatie

Mocht u na het lezen van deze algemene informatie nog meer vragen hebben over de stage, dan kunt u contact opnemen met het Stagebureau CMD Amsterdam. Voor specifieke vragen tijdens de stage kunt u zich in eerste instantie richten tot de stagedocent van de student. De student zal u op de hoogte brengen van de gegevens van deze stagedocent.

Stagebureau CMD
stage-cmd@hva.nl
Stagecoördinator Jos Kok: 06 – 21 15 71 22

Direct stage aanbieden