Derdejaars projecten 2012 – 2013

In het studiejaar 2012 – 2013 hebben derdejaars studenten o.a. samengewerkt met externe organisaties aan interactieve media projecten. Elke klas werd gekoppeld aan een opdrachtgever die een eigen vraagstelling had. In het derdejaar zaten acht klassen, dus acht projectpartners. De studenten werken in teams van vier een half jaar aan het ontwerpen van een oplossing voor de projectpartner. Iedere student brengt zijn/haar eigen expertise in, zodat er per klas een aantal multidisciplinaire teams tegelijk aan hetzelfde project werken. Een aantal eindproducten zijn te zien in het portfolio op deze site.

Visual P6 partners 1314_Page_1

Visual P6 partners 1314_Page_2