Project: Xpression Play

Korte omschrijving eindproduct:
Xpression Play is een interactief (licht)installatie, waarop een multiplayer dans game kan worden gespeeld. De installatie kan worden aangestuurd door de webapplicatie Xpression via een smartphone.

Student: Ted Voorend

Studiejaar: Afstudeerjaar

Genomineerd door docenten: Anne-Marleen Olthof en Sara Kolster

Genomineerd voor: Technical Award

 

Naam opdrachtgever: Mysteryland

Opdrachtomschrijving:
Op Mysteryland wordt het publiek niet echt betrokken bij een show. De meeste onderdelen van de show, zoals het licht, het geluid en de act worden als het ware ‘van bovenaf’ bestuurd. De bezoeker kan deze show aanschouwen, maar wordt hier zelf nog te weinig bij betrokken.

Doelstelling: De beleving van de bezoeker van Mysteryland intenser maken door hem/haar de mogelijkheid te geven om een audiovisuele show op Mysteryland direct (live) te beïnvloeden door middel van een smartphone webapplicatie.

Eindresultaat:
Xpression Play is een multiplayer game die spelenderwijs op de behoefte van de doelgroep om te dansen inspeelt. Het spel wordt door vier spelers gespeeld en getoond op een grote 360 graden LEDinstallatie. Op het LEDsysteem vallen er gekleurde blokken naar beneden. De vier spelers krijgen in het begin van het spel een kleur toegewezen. Het is de bedoeling dat de spelers de gekleurde blokken schieten van hun eigen kleur. Door de blokken raak te schieten krijgt de speler punten. De speler die na twee minuten de meeste punten heeft, is de winnaar.

Een belangrijk onderdeel van de game is dat de speler kan het gehele lichtsysteem aansturen wanneer hij een x aantal blokken achter elkaar raakt zonder er één mis te schieten. Het spel wordt nu tijdelijk stop gezet en deze gebruiker staat even in het middelpunt. De speler kan nu het LEDsysteem aansturen door met zijn smartphone te bewegen. Na een aantal seconden zal het spel weer verder gaan.

 

Afbeeldingen:

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.