Opdrachtomschrijving:
Op dit moment wordt er in zorginstellingen geworsteld met de vraag hoe medische specialisten patiënt informatie en kennis met collega’s veilig en gemakkelijk kunnen communiceren.  Mijn probleemstelling was dan ook: Hoe kan een interactieve media oplossing dermatologen helpen veilig en efficiënt casusinformatie uit te wisselen?

Eindresultaat:
Uit het uitgevoerde onderzoek is het MedCases concept ontstaan, waarmee dermatologen onderling casussen, kennis, vragen, afbeeldingen en andere informatie via een mobiele applicatie kunnen uitwisselen in een beveiligde omgeving. Naast de besloten gesprekken, is het ook mogelijk om kennis te delen door casussen te plaatsen op een openbare tijdlijn. Hierdoor is het mogelijk voor andere dermatologen in Nederland om een casus als favoriet op te slaan, erop te reageren of deze te delen met contacten binnen de applicatie.

Afbeeldingen:

Leave a Reply