Opdrachtomschrijving:
BDD is staat voor Body Dismorphic Disorder en valt onder de zogenoemde ‘angststoornissen’. Het AMC ziet dat BDD-patiënten na de behandeling vaak snel terugvallen in hun BDD. Er is geen begeleiding meer, waardoor ze snel de motivatie verliezen als het minder goed gaat. Daarom is het nodig om een applicatie te ontwikkelen die de patiënten hierin ondersteunt, en ervoor zorgt dat ze gestimuleerd worden actief te letten op hun persoonlijke situatie.

Eindresultaat:
Maya werkt als een persoonlijke begeleidster die de patiënt ondersteunt na de behandeling. Om ervoor te zorgen dat de patiënt actief let op zijn BDD, stuurt Maya triggers om de patiënt hierin te begeleiden. Uit onderzoek blijkt dat BDD-patiënten vaak terugvallen in situaties die spannend of moeilijk zijn. Daarom beschikt Maya over een agenda, waarin de patiënt deze situaties voor zichzelf inzichtelijk kan maken. Het goed anticiperen op de situatie vermindert de kans op hoge spanning en bereidt de patiënt voor wanneer het mis zou kunnen gaan. Maya heeft ook een dagboek-feature, waarin de patiënten hun ervaringen kunnen toevoegen na een ‘spannend’ moment. Dit zorgt ervoor dat de patiënten de vinger aan de pols houden doordat ze hun persoonlijke situatie na de activiteit in kaart hebben gebracht. De patiënten zien Maya hopelijk als een waardevolle toevoeging in het natraject. De BDD-patiënten willen heel graag op lange termijn om blijven kunnen gaan met hun BDD. Maya als extra steun wordt hierbij erg op prijs gesteld.

Link(s) naar meer info / demo(s) / filmpjes van het project:
https://pr.to/PTKSSR/

Afbeeldingen:

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.